Kennismaking Prof. Dr. Annemieke Geluk

Annemieke Geluk Phd
Annemieke Geluk

Immunoloog en chemicus Prof. Dr. Annemieke Geluk is hoogleraar immunodiagnostiek van mycobacteriële infectieziekten, in het bijzonder lepra, bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Na haar doctoraal scheikunde aan de Universiteit van Leiden en de Universiteit van Virginia in Charlottesville, USA (1989), werkte zij bij Cytel Corporation in San Diego, USA (1993). In 1995 behaalde zij  haar doctoraat   aan de Universiteit van Leiden (titel proefschrift: HLA-DR3 / Peptide / T-cel interacties) en werkte als visiting scientist aan  de Mayo Clinic in Rochester, USA (1996, 1997).

In 1996 ontving zij een fellowship van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (1996-2001). Gedurende deze periode richtte zij zich op de immunologie van lepra en tuberculose, met name de identificatie van humane T-cel epitopen, die essentieel zijn voor immuniteit en/of immunopathologie, alsook biomarkers ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe immunodiagnostische testen voor lepra en tuberculose.

Geluk is lid van het Europese TBVI consortium van de ‘Steering Committee’ van IDEAL (Initiative for Diagnostic and Epidemiological Assays for Leprosy), een groot internationaal consortium bestaande uit 31 research instituten met jarenlange ervaring in lepraonderzoek.

Onderzoek in Bangladesh

Het onderzoek van Geluk richt zich momenteel op immunodiagnostiek van lepra, hetgeen zowel basaal-, translationeel- als toegepast (veld)onderzoek betreft, en op de ontwikkeling van nieuwe vaccins voor tuberculose. Voor deze ziekten ontwerpt en coördineert zij verschillende grootschalige, multi-center studies in bijvoorbeeld Bangladesh, Brazilië, Ethiopië en Nepal.

Daarnaast heeft zij op de afdeling Infectieziekten van het LUMC een referentie centrum opgericht voor de serologische immunodiagnostiek  van leprapatiënten in Nederland.

Grants:

Subsidies werden ontvangen van de Koninklijke Nederlandse Academie voor  Wetenschappen, de Europese Unie, de Nederlandse Lepra Stichting, de Turing Foundation, de Q.M. Gastmann-Wichers Stichting, de ‘Order of Malta-Grants-for-Leprosy-Research’ (MALTALEP), de Heiser Foundation, de Novartis Foundation for Sustainable Development en het EDCTP (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership).