Welkom

Welkom op de website van de Gastmann Wichers Stichting. Hier vindt u alle informatie over deze stichting, zoals de historie, de onderzoeksprojecten die gefinancierd worden en de wijze waarop u zelf een subsidie voor onderzoek of kennisprojecten kunt aanvragen. Ook vindt u hier de samenstelling van het bestuur en alle contactgegevens. Tenslotte kunt u via deze website ook zelf donateur worden.

Over lepra

Over lepra

Lepra is een infectieziekte veroorzaakt door de lepra bacterie. Het is een eeuwenoude ziekte die in het verleden over grote delen van de wereld voorkwam, ook in Nederland. Thans komt het alleen voor in tropische landen. In Nederland komt de ziekte alleen voor bij mensen die elders besmet zijn geraakt.

Over de stichting

Over de stichting

Hier vindt u informatie over de historie van de Q.M. Gastmann-Wichers Stichting, de missie en doelstellingen en de samenstelling van het bestuur. Ook kunt u hier de statuten downloaden en de jaarverslagen.

Subsidie

Subsidie

De Q.M. Gastmann-Wichers Stichting stimuleert kennisontwikkeling door middel van onderzoek en onderwijs op het gebied van lepra. Voor kleinere projecten, anders dan het wetenschappelijk onderzoek dat wij al ondersteunen, kunt u een aanvraag indienen voor een financiële ondersteuning.

Donateur worden?

Klik hier voor het online formulier!

Klik hier