Kennismaking Prof. Dr. Jan H. Richardus

Jan Hendrik Richardus
Jan Hendrik Richardus

Jan Hendrik Richardus is arts Maatschappij en Gezondheid, epidemioloog en hoogleraar Infectieziekten en Publieke Gezondheid bij het Erasmus MC in Rotterdam.

Bij zijn huidige onderzoeksactiviteiten richt hij zich op de bestrijding van besmettelijke ziekten, met name de ontwikkeling en evaluatie van bestrijdingsmaatregelen door middel van epidemiologische methoden zoals mathematische simulatiemodellering. In de afgelopen jaren heeft hij daarnaast studies opgezet met betrekking tot sociale en gedragsmatige aspecten bij de preventie van infectieziekten. Zijn interesse gaat met name uit naar besmettelijke ziekten die chronisch van aard zijn en met complicaties op lange termijn, zoals de mycobacteriële ziekten tuberculose, lepra en virale hepatitis B.

Door zijn eerdere werk met The Leprosy Mission International (TLMI) heeft hij jarenlange ervaring met lepra. Zijn deskundigheid ligt met name in de overdracht van de leprabacterie M. leprae en de preventie van handicaps bij leprapatiënten.

Hij heeft leiding gegeven aan een groot gerandomiseerd klinisch onderzoek in Bangladesh naar het effect van chemoprofylaxe met rifampicine bij contactpersonen van leprapatiënten (de COLEP-studie). Momenteel leidt hij een onderzoek in Bangladesh waarbij de combinatie van chemoprofylaxis met rifampicine en immunoprofylaxis met het BCG vaccin onder contacten bij leprapatiënten wordt bestudeerd (MALTALEP-studie).

BangladeshHij is lid en adviseur van diverse internationale samenwerkingsverbanden met betrekking tot lepra onderzoek, met inbegrip van het IDEAL consortium. Met betrekking tot tuberculose heeft hij de leiding gegeven aan studies in Nederland en in Indonesië.

Een ander belangrijk onderzoeksonderwerp is virale hepatitis B. Focus ligt hierbij op de verspreiding van chronische hepatitis B, de toepassing van moleculaire epidemiologische technieken in de praktijk van de gezondheidszorg, de identificatie van risicogroepen (voornamelijk migranten) en de beoordeling van strategieën om nieuwe infecties te voorkomen en de behandeling en verwijzing van bestaande patiënten met chronische hepatitis B te optimaliseren.

Naast bovenstaande is hij betrokken bij diverse andere studies naar besmettelijke ziekten, onder andere via internationale samenwerkingsverbanden met China over influenza, met Indonesië op tuberculose en met Zuid-Afrika over hiv/aids.

Diverse lepra projecten Erasmus MC

Onderzoeksleider

Prof. Dr. J.H. Richardus

Samenvatting

Prof. Dr. Richardus is momenteel betrokken bij vier grote onderzoeksprojecten op het terrein van lepra; TENLEP, MALTALEP, IDEAL en LPEP (zie onder).

Voor het TENLEP project, waarin onderzoek wordt gedaan door middel van klinische trials naar de vroegtijdige behandeling van  zenuwbeschadiging, begeleidt hij de promovendus Inge Wagenaar, die bij het Erasmus MC is aangesteld.

De MALTALEP trial, die in 2011 begon in Bangladesh, is een trial met 20.000 deelnemers, waar wij het preventieve effect onderzoeken van de combinatie van chemoprofylaxe met rifampicine en immunoprofylaxe met het BCG vaccin onder contacten van leprapatiënten.

Onderzoek in Bangladesh
Onderzoek in Bangladesh

Tevens is hij in Bangladesh betrokken bij het IDEAL onderzoek. In dit project worden de nieuwe immunologische testen, die zijn ontwikkeld door Dr. Annemieke Geluk van het LUMC in Leiden, op grote schaal onderzocht in het veld. Op de MALTALEP en IDEAL projecten is de promovendus Renate Verbiest aangesteld.

Tenslotte is in 2014 het LPEP (Leprosy Post Exposure Prophylaxis) project begonnen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Leprastichting, met financiële ondersteuning van Novartis Foundation for Sustainable Development. Het is een proefproject in zes landen om te onderzoeken hoe chemoprofylaxe met rifampicine onder contacten van leprapatiënten het beste kan worden geïmplementeerd. Erasmus MC is betrokken bij de monitoring en evaluatie van het project.

Projecten

  • Treatment of Early Neuropathy in Leprosy. (TENLEP)
  • The combined effect of chemoprophylaxis with rifampicin and immunoprophylaxis with BCG, in the prevention of leprosy in contacts: a randomized controlled trial. (MALTALEP)
  • Application of immunodiagnostic tools for early detection of leprosy in the field. (IDEAL)
  • Leprosy Post Exposure Prophylaxis study. (LPEP)

Meer informatie kunt u vinden in bijgaand document: Richardus 2013 BMC Infectious Diseases