Diverse lepra projecten Erasmus MC

Onderzoeksleider

Prof. Dr. J.H. Richardus

Samenvatting

Prof. Dr. Richardus is momenteel betrokken bij vier grote onderzoeksprojecten op het terrein van lepra; TENLEP, MALTALEP, IDEAL en LPEP (zie onder).

Voor het TENLEP project, waarin onderzoek wordt gedaan door middel van klinische trials naar de vroegtijdige behandeling van  zenuwbeschadiging, begeleidt hij de promovendus Inge Wagenaar, die bij het Erasmus MC is aangesteld.

De MALTALEP trial, die in 2011 begon in Bangladesh, is een trial met 20.000 deelnemers, waar wij het preventieve effect onderzoeken van de combinatie van chemoprofylaxe met rifampicine en immunoprofylaxe met het BCG vaccin onder contacten van leprapatiënten.

Onderzoek in Bangladesh
Onderzoek in Bangladesh

Tevens is hij in Bangladesh betrokken bij het IDEAL onderzoek. In dit project worden de nieuwe immunologische testen, die zijn ontwikkeld door Dr. Annemieke Geluk van het LUMC in Leiden, op grote schaal onderzocht in het veld. Op de MALTALEP en IDEAL projecten is de promovendus Renate Verbiest aangesteld.

Tenslotte is in 2014 het LPEP (Leprosy Post Exposure Prophylaxis) project begonnen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Leprastichting, met financiële ondersteuning van Novartis Foundation for Sustainable Development. Het is een proefproject in zes landen om te onderzoeken hoe chemoprofylaxe met rifampicine onder contacten van leprapatiënten het beste kan worden geïmplementeerd. Erasmus MC is betrokken bij de monitoring en evaluatie van het project.

Projecten

  • Treatment of Early Neuropathy in Leprosy. (TENLEP)
  • The combined effect of chemoprophylaxis with rifampicin and immunoprophylaxis with BCG, in the prevention of leprosy in contacts: a randomized controlled trial. (MALTALEP)
  • Application of immunodiagnostic tools for early detection of leprosy in the field. (IDEAL)
  • Leprosy Post Exposure Prophylaxis study. (LPEP)

Meer informatie kunt u vinden in bijgaand document: Richardus 2013 BMC Infectious Diseases